NORA VAN WAEYENBERGHE
Eenvoud, evenwicht en kracht zijn de sleutelwoorden in het beeldhouwwerk van Nora Van Waeyenberghe. Vanuit een gedetailleerde observatie, met respect voor natuur, cultuur en met oog voor moderne en industriële architectuur, komt zij tot een strakke, symmetrische eenvoud die, door uiterst zorgvuldige compositie, de oneindig perfecte basisprincipes van deze werkelijkheid tracht bloot te leggen.
Zeer bewust, doordacht en met veel liefde, brengt zij verschillende materia-len zoals Belgische blauwe hardsteen, ijzer en zwerfkeien die op een natuur-lijke wijze in en bij elkaar passen, samen tot één geheel, waar ze moeiteloos in elkaar overvloeien, elkaar aanvullen en aanvoelen. Uitgezuiverde compositie van de sculptuur en pure vormgeving leiden tot rust en eenvoud. De speelse harmonie van materialen is in evenwicht waaruit de kracht van het NU in haar werk tot uiting komt.