BAVO TIEBOS
Bavo Tiebos studeerde aan de 'Koninklijke academie voor schone kunsten' te Antwerpen, afde-ling monumentale kunsten.
Leraar aan de academie voor beeldende kunsten te Mechelen, afdeling glaskunst. Zijn vrije glasobjecten bevinden zich in het raakvlak tussen architecturaal glas en het autonome glasobject. Door het gebruik van de fusetechniek op geaccidenteerde oppervlaktes worden de kleur, de breking van het licht, de opengewerkte vorm, de huid van het glas en de transparantie van het materiaal optimaal benut en bij elkaar gebracht in objecten die een monumentaal karak-ter hebben.
Zoals alle kunsten weerspiegelt de architectuur de evolutie van de menselijke cultuur; glas is van oudsher een onmisbaar bouwelement, een lichtdoorlatend en zelfs doorzichtig deel van de wand. Dat is de reden waarom het toegepaste en het vrije werk van Bavo Tiebos naar elkaar te groeien.