ICHIRO SATO TESSEN
Over zijn oeuvre zegt hij ondermeer het volgende: “Ik ben niet echt een Zenkunstenaar, maar ik werk wel in de traditie van Zen om mijn werken tot stand te brengen. Zo staan de rake lijnen de juiste schilderstoets in mijn werk centraal en daarbij zijn discipline en concentratie, 2 kenmerken typisch voor Zen, essentiëel om een kwaliteitsvol lijnenspel en vlakken te creëren. Via deze gemoedsgesteldheid tracht ik op dusdanige manier lijnen en vlekken op de drager aan te brengen dat ik via een explosieve energie, opperste concentratie en met een gevoel voor ritme tegelijkertijd ook de vrijheid krijg ze op tijd los te laten om zo een maximale spontaniteit en frisheid in mijn werken te bereiken.” Aldus Ichiro over zijn eigen werk.
Het werk is typisch Japans van karakter. Ook in zijn kleurgebruik is de Japanse traditie voelbaar. Hij hanteert zachte kleuren, subtiele blauwen, groenen en durft ook al eens goudkleur te gebruiken. Zijn monochrome werken. Met name de wit-grijs-zwart composities en de lavis van oostindische inkt op papier leunen het nauwste aan bij de rijke oosterse en Japanse traditie. Hun soberheid zowel van tonaliteiten als van compositie en kracht incarneren ook hun visuele expressie. In rijke tonaliteiten verschijnen krachtige kalligrafische vlekken en tekens, soms ogenschijnlijk in ontbinding dan weer haast losbandig, zich ontladend via krachtige penseeltoetsen gedreven vanuit een zich bevrijdende, transcenderende geest. Ichiro tracht de toeschouwer te laten deelnemen aan zijn innerlijke, creatieve reis.
Ichiro’s schilderijen reflecteren de kwetsbaarheid van de wereld, de fundamentele eenzaamheid ook van ieder individu, die we niet als een last maar als een eeuwige bron van vreugde, geluk en vrede dienen te ervaren.