ERWIN GEERAERTS
Met dit sociaal geëngageerd project legt de kunstenaar een vinger op een open wonde, met name de problematiek rond kindsoldaten: beeldjes in bitumen of pek die hiervoor als metafoor dienen. Zijn het grafzerkjes van een gestolen jeugd? Verloren dromen gegoten in pek? Sinds de geschreven bronnen kan men sporen terugvinden over kindsoldaten. In het Oude Testament diende de jonge David in het leger van Koning Saul. Tijdens de kruistochten waren kinderen betrokken. De 'little drummer boys' van Napoleon werden op het slagveld van Waterloo gezonden. In de 20ste eeuw werden honderdduizenden kindsoldaten ingezet in diverse oorlogen en konden het nadien niet navertellen. Momenteel zijn er een half miljoen kindsoldaten over drie continenten in strijd. Alias, als schuilnaam gekozen voor alle kindsoldaten ter wereld, tracht met een aantal honderden beeldjes een ode te brengen.