BERT WANT IN KONGO
Schetsen, collages, etsen en schilderijen
8 SEPTEMBER T/M 23 SEPTEMBER 2007