PATRICIA DELGADO DE LA ROSA
Mijn werk begint met de studie van kinderen, met hun bijzondere manier van observeren van de wereld, hun naieve creativiteit, hun kinderlijk spel, maar ook hun wreedheid.
Mijn werk is geïnspireerd door de prentjes die ik uitknipte en waarmee ik speelde toen ik zelf klein meisje was, en die ik zorgvuldig in een koekjesdoos bewaarde.
Nu, maak ik mijn eigen knipsels. Het zijn mijn indrukken van gisteren en vandaag, die voortvloeien uit zowel werkelijke als ingebeelde ervaringen. Ze zijn een weerspiegeling van herinneringen uit het verleden en het heden, vermengd met een zweem van onwerkelijkheid.
In mijn composities probeer ik het beeld te herleiden tot zijn essentie, door de creatie van een eenvoudig al of niet fictief scenario, zonder daarbij de rede en de werkelijkheid te verloochenen.
De lege ruimten geven aan mijn werk een andere taal en visie dan het eerder gecreéerde beeld. Zij zijn het sluitstuk van mijn compositie en laten het beeld verder voor zich spreken, zonder woorden, zoals de stiltes in de muziek.
Ik ben gepassioneerd door de lijn en haar beweging. Zij zijn terug te vinden zowel in mijn schetsboeken, als in mijn illustraties van verhalen en van booken, en dit op verschillende manieren in functie van het einddoel. De passie voor kleur in mijn schilderijen of de grijswaarden in mijn prints, in combinatie met een meer symbolische taal, geven toegang tot andere onderwerpen die altijd de start van een nieuw verhaal zijn dat eigenlijk nooit af is.
Dit is ook de reden waarom veel van mijn titels in kleine letters staan, ze vormen immers een deel van een zin uit een verhaal.