KATY DE BOCK
Katy De Bock maakt textielkunst in diverse technieken. Dikwijls past zij Japanse Shiboritechniek toe. Felgekleurde stoffen vertolken talloze 'uitstulpingen' of 'knoppen' die nu eens meer gestructureerde patronen vormen, dan weer volkomen chaotisch lijken uit te zwermen. Het gebruik van felle, verzadigde kleuren verraadt een ongegeneerd streven naar schoonheid. De doeken roepen reminiscenties op aan bloemen of koralen, maar je kan er evengoed cellenclusters inzien, of een volkomen innerlijke, baarmoederlijke wereld. Ze lijken odes te vormen aan de ongebreidelde vruchtbaarheid en schoonheid van de natuur, maar kunnen door een blik die gesteld is op maat en overzicht, ook als bedreigend en zelfs monsterlijk ervaren worden. 
Haar werk leent zich perfect als integratie in een architecturaal ontwerp.
Met haar werk staat Architectuur en Kunst niet in een gespannen verhouding tegenover elkaar, maar vormen op een complementaire, elkaar versterkende wijze een twee-eenheid.