HUGO BESARD
De natuur, het levende, boeit Hugo Besard op een intense wijze: je vindt er de wisseling van de seizoenen in terug en de kringloop van leven en dood; het wonder van de vruchtbaarheid, de erotische spanning tussen het mannelijke en het vrouwelijke element, maar tevens de sfeer van betovering, symboliek en religiositeit.
Je krijgt de indruk dat de kunstenaar iets wil vasthouden wat hem, wat ons, aan het ontglippen is.
Kunstenaars hoeven geen boodschap te brengen, maar de wijze waarop ze hun wereld zien kan een uitdrukking of versterking vormen van wat bij hun medemensen leeft of een signaalfunctie hebben voor diegenen die nog moeten wakker worden.
 
Prof. Dr. Etienne Vermeersch, Ere-Vice-Rector Universiteit Gent
 
De kunst van Hugo Besard omarmt de aarde en al wat op die planeet leeft, van de wriemelende insecten tot de nobelste zoogdieren, van mossen tot meteorieten, van het ei tot de heilige vogel van Afrodite. Besard’s kunst geeft ook uiting aan toorn om het leed van onze planeet, een woede die zich pijnlijk bewust is van haar machteloosheid, omdat wij als mensheid onszelf dat lijden berokkenen.
Zijn technische volmaaktheid stelt de graficus Besard ten dienste van de ecologische boodschap die hij uitdraagt: spaar de aarde, eerbiedig het landschap en zijn bewoners als heilig en onvervangbaar.
 
(Frans Boenders, Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.)
 
Hugo Besard heeft als docent en als scheppend kunstenaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de etskunst in Vlaanderen. Naar de vorm is hij een rasecht en overtuigd figuratief kunstenaar gebleven. Zijn etsen zijn zeer bewerkt en virtuoos, met aandacht voor het detail, de bladvulling, de zwart-wit en de grijswaarden en de kleur. Hij werkt vaak in diptieken, triptieken, series, suites. Hugo Besard is een kunstenaar wiens etsen als rituelen zijn in de cultus van de schoonheid. Maar die schoonheid heeft hij mede ten dienste gesteld van een hoger ideaal van duurzame ontwikkeling.
 
Ernest Van Buynder, voorzitter MUHKA. (Museum Voor Hedendaagse Kunst Antwerpen)